SZANOWNY KLIENCIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Projektowe ProPat mgr inż. Patrycja Jezela-Nawrat z siedzibą w Oleśnie przy ul. Kościuszki 10.

2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem: p.jezela@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, marketingowe i prawne.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie Państwu przekazana odrębna informacja.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

    a) przez czas wykonania umowy,

    b) przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

    a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

    b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

    c) przenoszenia danych osobowych.

8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości realizacji umowy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.